پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی​101 کیلومتر از محورهای استان بهسازی شد

تاریخ انتشار: 1397/05/14


رئیس نگهداری راهها ی استان مرکزی از بهسازی محورهای اصلی، فرعی و روستایی استان خبر داد و گفت: 101 کیلومتر از محورهای استان روکش درزگیری، لکه گیری و روکش آسفالت شده است.

نصراللهی افزود: از مجموع این محورها42 کیلیومتر راه اصلی وشریانی،  52 کیلومتر راه فرعی و هفت کیلومتر راه روستایی با اعتبار 242 هزار میلیون ریال از ابتدای سال تا کنون لکه گیری، درزگیری و روکش آسفالت شده است.

وی با اشاره به بهسازی راههای اصلی و شریانی گفت: پنج محور ساوه- تهران، ساوه سلفچگان، اراک- فرمهین- تفرش، اراک- توره و اراک سلفچگان بهسازی شده است.

این مقام مسئول با اشاره به درزگیری و روکش آسفالت راههای فرعی مانند محور زاو.یه- اخترآباد، تفرش- نوبران و کمجیان- قهاوند- همدان گفت: محورهای روستایی روستاهای نوازن، جیریا و حاتم آباد نیز بهسازی شده است.

نصراللهی با بیان اینکه از ابتدای سال تا کنون در مجموع 95 هزارو و 200 متر مربع لکه گیری و 28 هزار متر درزگیری شده است اظهارداشت: همچنین برای  دو کیلومتر از محورهای استان آسفالت حفاظتی (میکروسرفیسینگ) اجرا شده است.

وی  با تاکید بر اینکه آسفالت حفاظتی در اصلاح شیب عرضی معابر و راهها کاربرد دارد ادامه داد: این شیوه آسفالت حفاظتی به عنوان یک روش نگهداري پیشگیرانه براي افزایش عمر روسازي استفاده می شود که به منظورپرکردن شیارها یا مسیرهای خط افتادگی چرخ ، پرکردن شیارها و ایجاد سطحی هموار به عنوان قشر رویه استفاده می شود.

به گفته ی نصراللهی محور سلفچگان به اراک به روش آسفالت حفاظتی سرد اجرا شده است.
مشخصات:
نظرات: *