پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیبرگزاری دوره آموزشی اسناد(اوراق) تسویه خزانه دراداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان مرکزی

تاریخ انتشار: 1397/09/14

برگزاری دوره آموزشی اسناد (اوراق) تسویه خزانه دراداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان مرکزی

  در راستای اجرای بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور ، موضوع تصویب نامه شماره ۵۴۰۳۶/ت۵۵۴۱۳ ه سی تیرماه سالجاری هیات وزیران، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده است تا بدهی قطعی دولت را با مطالبات قطعی دولت به صورت جمعی- خرجی، با صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول، تسویه کند لذا با هماهنگی اداره کل امور اقتصادی و دارایی نسبت به برگزاری جلسه آموزشی- توجیهی با موضوع اسناد (اوراق) تسویه خزانه در مورخ 07/09/97 با حضور جناب آقای ملااسماعیلی و مدیر کل، معاونین،کارشناسان و پیمانکاران این اداره کل در محل سالن جلسات برگزار گردید و آموزش های لازم در خصوص نحوه استفاده از اوراق تسویه خزانه توسط جناب آقای ملا اسماعیلی ارائه گردید و سپس در جلسه پرسش و پاسخ به سوالات و ابهامات حاضرین پاسخ داده شد.
مشخصات:
نظرات: *